Kurzy pre SŠ

PLAVECKÝ  VÝCVIK  ŽIAKOV NA SŠ

 

       Plaveckého výcviku na stredných školách  sa zúčastňujú  žiaci zaradení I. a II. zdravotnej skupiny. Žiaci III. zdravotnej skupiny len s povolením lekára. Žiaci  všetkých zdravotných skupín musia mať platnú aktuálnu  lekársku prehliadku  s kladným doporučením lekára .

             Výcvik sa uskutočňuje so skupinou najviac  20 žiakov. Plavecký výcvik vedie kvalifikovaný učiteľ TV,  tréner plávania, cvičiteľ plávania. Na starostlivosť o zdravie a bezpečnosť dbá vedúci kurzu a cvičitelia, resp. zodpovedný pedagóg. Výučba plaveckej prípravy sa riadi Učebnými osnovami pre gymnázia, SOŠ a SOU ( 1997 ).

 

Vzdelávací štandard pre SŠ ( Kolektív,  Jursík, D. str.49, 1998 ).

 

P l a v e c k é    s p ô s o b y -  športové – kraul, prsia, znak.

 

Štandard je splnený, ak žiak pozná a vie uplatniť základnú techniku plaveckých spôsobov, popísať polohu tela, cyklus pohybov horných a dolných končatín v jednotlivých fázach, charakteristické uzlové body ovplyvňujúce techniku, charakteristiku súhry končatín a dýchania, jeho rytmus, postupné zrýchľovanie záberu, striedavé zaťaženie a relaxovanie svalových skupín.

Vytrvalostné schopnosti dokáže žiak uplatniť preplávaním vzdialenosti 100 – 400 m rovnomerným tempom .

Štandard je nesplnený, ak žiak nedokáže zaujať optimálnu polohu tela v danom plaveckom spôsobe, jeho pohyby sú trhané, neuvoľnené, hlava pri nádychu neúmerne zdvihnutá, žiak má  problémy pri dýchaní a pociťovaní odporu prostredia, preto nedokáže absolvovať požadovanú vzdialenosť charakterizujúcu jeho plaveckú spôsobilosť v patričnom ročníku.

 

 

Cenová ponuka pre  stredné školy 

 

10 hodinový kurz  - cena 25,- € na žiaka. Výučba prebieha od 11.00 do 13.00 hod./5 dni 

 

V prípade záujmu Vás navštívime osobne na konkrétne dohodnutie podmienok.

V prípade záujmu je potrebné sa kontaktovať na t.č. 0905 390 301 u Mgr. Mariana Poneka alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

 

    

Posledná úprava (Sobota, 18 Máj 2019 08:36)