Občianske združenie Žabka

Ď A K U J E všetkým, ktorí prispeli 2% (1,5%, resp. 1 %) na podporu športových činnosti detí a mládeže.

PROSÍME O POUKÁZANIE 2 % (1,5 %; 1 %)

Prosíme rodičov, známych ako aj našich fanúšikov, aby poukázali 2 % (1,5 %; 1 %) z dane na skvalitnenie činnosti s deťmi. Ak ste zamestnaní, k tomu je potrebné:

  • 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenie o zaplatení dane.
  • 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane podľa jednotlivých koloniek (uveďte meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane). Nezabudnite tlačivo podpísať!!!
  • 3. Najneskôr do 30.apríla pošlite, príp. osobne doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska vyplnené tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane" spolu s tlačivom od zamestnávateľa "Potvrdenie o zaplatení dane".

Prípadne nám môžete Potvrdenie o zaplatení dane doručiť a my ho odovzdáme spolu s Vyhlásením na daňový úrad!!!

V prípade právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa sa poukázanie 1,5% (1%) zaplatenej dane poukazuje priamo v daňovom priznaní.

Zákon o dani z príjmov zaviedla zmeny v použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Pri právnických osobách ide o zmenu vo výške percentuálneho podielu zaplatenej dane v prípade neposkytnutia finančných prostriedkov ako dar. Daňové subjekty, ktoré nedarujú finančné prostriedky v zákonom stanovenej výške, nemôžu poukázať žiadateľom celú sumu zaplatenej dane do výšky 2 % ale LEN 1 %. Novela zavádza aj možnosť oznámiť prijímateľovi údaje o daňovníkovi, ktorý mu sumu 2% poukázal.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane" si môžete  vytlačiť TU, potvrdenie o zaplatení dane nájdete TU. Do kolonky rok je potrebné zadať rok 2022.

  • Názov neziskovej organizácie/obchodné meno: Občianske združenie Žabka
  • Právna forma: ZDRUŽENIE
  • Sídlo: Čadca-Kýčerka 2939, 022 01 Čadca
  • IČO: 42070996
  • DIČ: 2022928963
  • č.ú.: 0313828394/0900
  • info: 0907 862 278, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.