ŠPORTOVÁ SEZÓNA 2021:

NOVEMBER 2021

ZMENA TRÉNINGOV OD STREDY 24.11.2021 - od 24.11.2021 vrátane sa rušia tréningy v stredy pre všetky skupiny. V pondelok a piatok bude od 16.00 do 17.00 atletika na štadióne, deti sa môžu prezliecť na plavárni. Plávanie aj telocvičňa sa ruší pre všetky skupiny do odvolania. VZHĽADOM NA NEUSTÁLE SA MENIACE INFORMÁCIE, JE POTREBNÉ SLEDOVAŤ WEB STRÁNKU! 

13.11.2021 Predbežná nominácia na 1. kolo M-SSO v plávaní, ktoré sa uskutoční 20.11. (sobota) v Žiline. Predbežná nominácia na 2. kolo M-SSO v plávaní, ktoré sa uskutoční 21.11. 2021 (nedeľa) v Žiline. Tréner bude zabezpečený. Poprosím účasť/neúčasť potvrdiť SMS správou do štvrtku 18.11. 2021 do 12,00 hod. Upozorňujem, že preteky budú bez divákov, rodičov v režime zaočkovaní.  V prípade uskutočnenia sa  preteku, stretnutie bude 20.11.2021 o 7.30 hod. pred plavárňou v Žiline a 21.11. 2021 o 13.30 hod. pred plavárňou v Žiline.

17.11.2021 - dňa 17.11.2021 (streda) nie sú plavecké tréningy z dôvodu sviatku.

TELOCVIČŇA - POZOR! ZMENA TRÉNINGOV! Od 12.11.2021 (piatok) sa rušia piatkové plavecké tréningy a nahrádzajú sa kondičnými tréningami v telocvični od 15.30 - 17.00 do odvolania, to znamená, že už tento piatok prídu skupiny A, B, C do telocvične  SOŠPg sv. Márie Goretti v Čadci, Horná 137, 022 01 Čadca. Plavecké tréningy v pondelok a stredu ostávajú postarom. POZOR! Skupina C bude mať plavecké tréningy okrem pondelka aj v stredy (16.00 - 17.00).

OKTÓBER 2021

JESENNÉ PRÁZDNINY - pozor, v piatok 29.10.2021 a pondelok 01.11.2021 nebudú tréningy z dôvodu jesenných prázdnin!

Od pondelka 18.10.2021 ZMENA TRÉNINGOV!  Plavcom skupiny D a E (kondiční plavci) sa pozastavujú plavecké tréningy do odvolania!!!  Skupiny A, B, C - zostávajú tréningy v rovnaké dni, len sa skracujú. V pondelok, piatok 16.00-17.00 atletika, 17.00 - 18.00 plávanie; streda 16.00 - 17.00 plávanie. Nakoľko sa od pondelka ide na plavárni v režime zaočkovaných (deti do 12 rokov  a zaočkované deti), budú mať ostatné deti, ktoré nespadajú do tejto skupiny v pondelok, piatok dlhší kondičný tréning a v stredu kondičný tréning od 16.00 - 17.00. Zároveň upozorňujeme, že je potrebné sledovať priebežne web stránku s oznamami, to platí pre všetky skupiny A až E, nakoľko je to najrýchlejší a aj najlacnejší spôsob komunikácie, nemožno sa spoliehať na zasielanie SMS správ. 

Od pondelka 11.10.2021 tréningy pokračujú podľa pôvodného rozpisu v režime OTP (deti do 12 rokov sú považované za očkované), tj. v pondelok,  stredu a piatok budú všetky tréningy. POZOR v PIATOK 15.10.2021 sa začiatok všetkých tréningov posúva o 15 min (kondiční plavci, atletika začínajú o 16.00).  POZOR!  upozorňujeme rodičov, ktorí ešte neodovzdali vyhlásenie o bezinfekčnosti, že deťom nemusí byť umožnený vstup do priestorov plavárne!!! Zároveň prosíme všetkých, aby sa v priestoroch plavárne zdržiavali len na nevyhnutný čas! 

10.10.2021 Predbežnánominácia na 3. kolo Severoslovenskej plaveckej ligy, ktorá sa uskutoční 16.10. (sobota) v Liptovskom Mikuláši. Tréner bude zabezpečený. Poprosím účasť/neúčasť potvrdiť SMS správou do štvrtku 14.10. 2020 do 12,00 hod. Vzhľadom k situácii ohľadom COVID - 19 je na Vašom zvážení účasť na pretekoch, pôjde sa v režime OTP. Upozorňujem, že preteky budú bez divákov, rodičov.  V prípade uskutočnenia sa  preteku, stretnutie bude 16.10.2021 o 7.15 hod. pred plavárňou v Liptovskom Mikuláši.

Od pondelka 4.10. 2021 tréningy pokračujú podľa nového rozpisu, v režime OTP (deti do 12 rokov sú považované za očkované):

A, B, C - pondelok, streda podľa pôvodného rozpisu POZOR! v piatok sa tréning posúva o 15 min. (16.00 - 18.30 atletika, plávanie).

D, E (kondiční plavci) - pondelok podľa pôvodného rozpisu POZOR! v piatok sa tréning ruší!!!

OPÁTOVNE  pozorňujeme rodičov, ktorí ešte neodovzdali vyhlásenie o bezinfekčnosti, že deťom nemusí byť v pondelok umožnený vstup do priestorov plavárne!!!

SEPTEMBER 2021

Od pondelka 27.09.2021 všetky tréningy riadne pokračujú! Upozorňujeme rodičov, ktorí ešte neodovzdali vyhlásenie o bezinfekčnosti, že deťom nemusí byť v pondelok umožnený vstup do priestorov plavárne!!!

15.09.2021 - POZOR! Dňa 15.09.2021 (streda) z dôvodu sviatku nie sú tréningy!

09.09.2021 COVID - UPOZORŇUJEME VŠETKÝCH RODIČOV, ABY PRED PRVÝM TRÉNINGOM OD 13.09.2021 VYTLAČILI A PODPÍSANÉ ODOVZDALI TRÉNEROVI VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI - TU

02.09.2021 - POKYNY TU

02.09.2021 - MENNÝ ZOZNAM TU

Noví členovia: prihláška, GDPR, fotografia (veľkosť ako na preukážku), lekárske potvrdenie (do 30 dní od nástupu), úhrada členského poplatku

Starí členovia: predložiť lekárske potvrdenie (1 x ročne), úhrada členského poplatku

VŠETCI POVINNÉ RÚŠKA!!!

    PRIHLÁŠKA  TU

    SÚHLAS GDPR TU

PLATBA ČLENSKÉHO za II. polrok 2021 sk. A, B, C, D, E  - do 20.09.2021 na účet  BAN: SK58 0900 0000 0003 1382 8394 (do poznámky uviesť meno dieťaťa)

PREUKAZY - noví členovia dostanú pri nástupe prenosné preukazy (6.9.2021 a 13.9.2021 pred tréningom - vyzdvihnúť u p. Ponekovej vo vestibule plavárne). Po odovzdaní fotografie, bude vyhotovený preukaz s fotografiou. V prípade straty prenosného preukazu, treba požiadať trénera o prenosný preukaz a zaslať SMS na tel. č. 0907 862 278 a uviesť meno. Upozorňujeme, že prenosný preukaz platí len na krátku dobu a nenahrádza preukaz s fotografiou. UPOZORŇUJEME, že v prípade nepredloženia preukazu pri vstupe na plaváreň, bude dieťa uhrádzať vstupné v plnej výške alebo mu nebude umožnený vstup na bazén!!!  Prosíme rodičov detí, aby dohliadli na preukazy, nakoľko evidujeme veľké množstvo stát, poškodení, nepoužívaní. Bez preukazu nebudú deti vpustené na bazén!  

Začiatok tréningov v druhej polovici sezóny 2021:

skupiny A, B, C: 06.09.2021 - december 2021

skupiny D, E: 13.09.2021 - 26.11.2021

Tréningy budú prebiehať podľa pôvodného rozpisu:

skupina A, B

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

streda 14.45 - 15.45 hod. /kondičný tréning/, 15.45 - 17.15 hod. /plavecký tréning/

skupina C

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

skupina D, E

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /plavecký tréning/

V prípade zelenej  a oranžovej farby COVID AUTOMATU, budú tréningy prebiehať podľa pôvodného rozpisu. V prípade červenej farby predpokladáme uzatvorenie plavárne. Z uvedeného dôvodu bude potrebné vždy pred pondelkovým tréningom pozrieť oznam na stránke, príp. stránke plavárne, či funguje. POZOR! SMS správy o prerušení tréningov nebudú zasielané! Treba sledovať web stránku www.ponek,.sk/športový klub/oznamy.   

AUGUST 2021

ZAČIATOK TRÉNINGOV SKUPINA A, B, C - od 06.09.2021 (pondelok) začínajú plavecké aj atletické tréningy pre skupiny A, B, C. Zoznam bude zverejnený v priebehu týždňa. Skupiny A, B plávanie a atletika pondelok, piatok  15.45 - 18.15, v stredu plávanie 15.45 - 17.15. Skupina C atletika a plávanie pondelok a piatok 15.45 - 18.15.

ZAČIATOK TRÉNINGOV SKUPINA D, E (kondiční plavci) - od 13.09.2021 (pondelok) začínajú plavecké tréningy pre skupiny D a E (kondiční plavci). Tréningy budú prebiehať v pondelky a piatky od 15.45 - 16.45. Zoznam bude zverejnený v priebehu týždňa. 

Bližšie informácie o prihláške, GDPR, členských poplatkoch a preukazoch o vstupe budú zverejnené do 03.09.2021.

JÚL 2021

KONIEC TRÉNINGOV - posledný tréning v I. polroku 2021 bude 16.07.2021 (piatok) pre všetky skupiny A, B, C, D a E. PRAJEME VŠETKÝM PRÍJEMNÉ LETO!!! 

Dňa 05.07.2021 (pondelok) nebudú tréningy z dôvodu štátneho sviatku!

JÚN 2021

PLATBA ČLENSKÝCH POPLATKOV ZA I. polrok 2021 - najneskôr do stredy 30.06.2021 budú všetkým členom, ktorí nemajú uhradený poplatok za I. polrok 2021 alebo majú uhradený poplatok vo vyššej čiastke, ako treba, budú zaslané SMS správy. Kondiční platci, ktorí uhradili v septembri poplatok 80,- majú platby v poriadku. Bližšie info na t.č. 0907 862 278. 

KONIEC TRÉNINGOV - všetky skupiny A, B, C, D, E končia s tréningami 16.07.2021. Info o platbách za I. polrok 2021 budú zverejnené do konca 25. týždňa!

MÁJ 2021

POZOR! od 07.06.2021 začínajú s tréningami skupiny D a E (kondiční plavci) podľa septembrového rozpisu, čiže pondelky a piatky od 15.45 - 16.45.

ZMENA TRÉNINGOV SKUPINA A, B, C - od 07.06.2021 sa nabieha na pôvodný tréningový rozpis zo septembra. Skupiny A, B plávanie a atletika pondelok, piatok  15.45 - 18.15, v stredu plávanie 15.45 - 17.15. Skupina C atletika a plávanie pondelok a piatok 15.45 - 18.15.  

OZNAM - od 31.05.2021 pokračujú plavecké tréningy ako od 24.05.2021, pribudnú ešte kondičné tréningy pre skupiny A, B, C, a to v pondelok a piatok od 16.00 - 17.00. POZOR!!! O 15.45 bude spoločný vstup do šatní. Deti budú mať 5 minút na prezlečenie a odloženie vecí. Upozorňujeme, že je zákaz zdržiavania sa v priestoroch plávárne!!! 

TRÉNINGY PRE SKUPINY D, E (podľa rozpisu zo septembra 2020) - na základe aktuálneho COVID-automatu pre šport skupiny D a E (kondiční plavci) nebudú mať od 24.05.2021 tréningy, z dôvodu obmedzeného počtu plavcov v dráhach. Koncom ďalšieho týždňa bude oznam o tréningoch aktualizovaný, podľa COVID-automatu.    

TRÉNINGY OD 24.05.2021 SKUPINY A, B, C -  na základe COVID-automatu pre šport - plávanie začíname od pondelka plávať, zatiaľ v dočasnom režime, bez atletiky. Tréningy sú určené pre skupiny A, B a C (podľa rozpisu zo septembra 2020) v pondelok 24.05.2021 od 17.00 - 18.00; v stredu 26.05.2021 od 16.00 - 17.00  a v piatok 28.05.2021 od 17.00 - 18.00. POZOR!!! TREBA PRÍSŤ 15 MIN. PRED ZAČATÍM TRÉNINGU!!! Podľa COVID-automatu pre šport sa budú pribežne upresňovať ďalšie tréningy.  

 

ŠPORTOVÁ SEZÓNA 2020:

DECEMBER 2020

TRÉNINGY OD JANUÁRA 2021 SKUPINY A, B, C - od januára 2021 (upresníme) plánujeme podľa podmienok začať s tréningami pre skupiny A, B a C podľa covid automatu. Plavecké tréningy budú pokračovať hneď, ako sa otvorí plaváreň. 

22.12.2020 - PLATBY ZA II. POLROK 2020

SKUPINY D a E (kondiční plavci) - tréningy budú pokračovať v roku 2021 podľa covid-automatu. Tréningy budú pokračovať hneď, ako sa otvorí plaváreň. Z uvedených dôvodov treba sledovať našu stránku www.ponek.sk, príp. stránku plavárne www.plavarencadca.sk, kde bude zverejnené otvorenie plavárne.

SKUPINY A, B, a C - uhradený poplatok za II. polrok 2020 bude presunutý vo výške 85,- eur na platbu za I. polrok 2021. V prípade, že vaše dieťa nebude pokračovať, je potrebné zaslať č. účtu na 0907 862 278, kde bude alikvotna časť vrátená. Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok za II. polrok 2020, aby tak urobili najneskôr do konca roka 2020. Za II. polrok 2020 je potrebné uhradiť 25,- eur (do poznámky uviesť meno dieťaťa). 

OKTÓBER 2020

COVID - OZNAM - z dôvodu zhoršenia situácie je od utorka 13.10.2020 uzatvorená plaváreň. Tréning v pondelok 12.10.2020 ešte riadne prebehne. Tréningy budú pokračovať hneď, ako sa otvorí plaváreň. SMS správy o začatí sa nebudú posielať. Z uvedených dôvodov treba sledovať našu stránku www.ponek.sk, príp. stránku plavárne, kde bude zverejnené otvorenie plavárne.  

09.10.2020 Predbežná nominácia na 3. kolo Severoslovenskej plaveckej ligy, ktorá sa uskutoční 17.10. (sobota) v Žiline. Tréner bude zabezpečený. Poprosím účasť/neúčasť potvrdiť SMS správou do stredy 14.10. 2020 do 12,00 hod. Vzhľadom k situácii ohľadom COVID - 19 je na Vašom zvážení účasť na pretekoch. Upozorňujem, že preteky budú bez divákov. V prípade uskutočnenia sa  preteku, stretnutie bude 17.10.2020 o 7.30 hod. pred plavárňou v Žiline.

SEPTEMBER 2020

28.09.2020 - PREUKAZY NA VSTUPY NA BAZÉN - oznamujeme rodičom, že v prípade, ak ich dieťa nemá preukaz na vstupy na bazén s fotografiou, najneskôr do stredy treba poslať SMS správu - meno dieťaťa na tel. č. 0907 862 278 (p. Poneková). V prípade, že dieťa ešte neodovzdalo fotku, nech ju odvzdá trénerovi do stredy 30.09.2020. Prosíme rodičov detí, aby dohliadli na preukazy, nakoľko evidujeme veľké množstvo stát, poškodení, nepoužívaní. Bez preukazu nebudú deti vpustené na bazén!  

06.09.2020 - POKYNY TU

Noví členovia: prihláška, GDPR, fotografia (veľkosť ako na preukážku), lekárske potvrdenie (do 30 dní od nástupu), úhrada členského poplatku

Starí členovia: lekárske potvrdenie (1 x ročne), úhrada členského poplatku (pozor, sk. A, B, C zmena výšky!)

VŠETCI POVINNÉ RÚŠKA!!!

    PRIHLÁŠKA  TU

    SÚHLAS GDPR TU

 PLATBA ČLENSKÉHO za II. polrok 2020 sk. A, B, C, D, E  - do 20.09.2020 na účet  0313828394/0900 (do poznámky uviesť meno dieťaťa).

   PREUKAZY - noví členovia dostanú pri nástupe prenosné preukazy. Po odovzdaní fotografie, bude vyhotovený preukaz s fotografiou. V prípade straty prenosného preukazu, treba požiadať trénera o nový. Upozorňujeme, že prenosný preukaz platí len na krátku dobu a nenahrádza preukaz s fotografiou. UPOZORŇUJEME, že v prípade nepredloženia preukazu pri vstupe na plaváreň, bude dieťa uhrádzať vstupné v plnej výške alebo mu nebude umožnený vstup na bazén!!!  

AUGUST 2020

Začiatok tréningov v druhej polovici sezóny 2020:

skupiny A, B, C: 17.08.2020 - 11.12.2020

skupiny D, E: 18.09.2020 - 27.11.2020

Tréningy budú prebiehať podľa pôvodného rozpisu:

skupina A,B

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

streda 14.45 - 15.45 hod. /kondičný tréning/, 15.45 - 17.15 hod. /plavecký tréning/

skupina C

pondelok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

piatok 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

skupina D, E

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /plavecký tréning/

Bližšie info o platbách budú zverejnené prvý septembrový týždeň.