ŠPORTOVÁ SEZÓNA 2024:

JÚN 2024

KONIEC TRÉNINGOV D, E (kondiční plavci) - 14.6.2024 (piatok) posledný tréning! Začiatkom septembra budú zverejnené info o začatí tréningov v jesennej časti.

KONIEC TRÉNINGOV - KONDIČNÍ PLAVCI SKUPINA D, E (pondelky, piatky 15.45 - 16.45) - presný dátum posledného tréningu bude oznámený trénermi. Predpokladaný termín - polovica júna 2024. 

MÁJ 2024

ODSTÁVKA BAZÉNA - Dňa 01.5. (streda) a 8.5. (streda) tréningy pre všetky skupiny odpadajú.

APRÍL 2024

ODSTÁVKA BAZÉNA - od 25.3.2024 (pondelok) do 3.4.2024 (streda) je plánovaná odstávka bazéna, tréningy pre všetky skupiny odpadajú.

FEBRUÁR - MAREC 2024

ODSTÁVKA BAZÉNA - od 25.3.2024 (pondelok) do 3.4.2024 (streda) je plánovaná odstávka bazéna, tréningy pre všetky skupiny odpadajú. 

Skupina D, E - začínajú od 11.3.2024 (pondelok) v nezmenených časoch (pondelok, piatok 15.45 - 16.45); pokyny nájdete nižšie. 

Skupina A, B, C - od 4.3.2024 (pondelok) začínajú tréningy v pôvodnom čase (pondelok, piatok 15.45 - 18.15 atletika, plávanie; streda 15.45 - 17.15 plávanie); telocvičňa (stredy) ukončená!

JANUÁR 2024

ORGANIZAČNÉ POKYNY NA I. POLROK 2024 - PREČÍTAŤ - TU

           PRIHLÁŠKA  TU

           SÚHLAS GDPR TU

SKUPINA D, E (kondiční plavci): začiatok 11.3.2024 - predpokladaný koniec 31.5.2024

SKUPINA A, B, C: začiatok 15.1.2024 - predpokladaný koniec 28.6.2024

Tréningy budú prebiehať podľa rozpisu:

(JANUÁR - FEBRUÁR - podľa nižšie upraveného rozpisu s telocvičňou; MAREC - JÚN - podľa pôvodného rozpisu)

skupina A, B, C

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

streda 15.45 - 17.15 hod. /plavecký tréning/

skupina D, E

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /plavecký tréning/

POZOR, počas prázdnin a sviatkov tréningy nie sú.

MENNÝ ZOZNAM - deti sú zaradené do skupín bez zmeny, čiže podľa rozpisu 2023. Noví členovia sú automaticky zaradení do skupiny D, E (kondiční plavci). 

Noví členovia: predložia prihlášku, GDPR, fotografiu (veľkosť ako na preukážku), lekárske potvrdenie (do 30 dní od nástupu) a uhradia členský poplatok   

Starí členovia: predložiť lekárske potvrdenie (1 x ročne) a uhradia členský poplatok za II. polrok 

PLATBA ČLENSKÉHO skupiny A, B, C za I. polrok 2024 - do 10.2.2024  na účet  IBAN: SK58 0900 0000 0003 1382 8394 (do poznámky uviesť meno dieťaťa) 

PLATBA ČLENSKÉHO skupiny D, E za I. polrok 2024 - do 20.3.2024  na účet  IBAN: SK58 0900 0000 0003 1382 8394 (do poznámky uviesť meno dieťaťa) 

PREUKAZY - noví členovia dostanú pri nástupe prenosné preukazy (pred 1. tréningom 11.3.2024 o 15.30 - vyzdvihnúť u p. Ponekovej vo vestibule plavárne). Po odovzdaní fotografie, bude vyhotovený preukaz s fotografiou. V prípade straty prenosného preukazu, treba požiadať trénera o prenosný preukaz a zaslať SMS na tel. č. 0907 862 278 a uviesť meno. Upozorňujeme, že prenosný preukaz platí len na krátku dobu a nenahrádza preukaz s fotografiou. UPOZORŇUJEME, že v prípade nepredloženia preukazu pri vstupe na plaváreň, bude dieťa uhrádzať vstupné v plnej výške alebo mu nebude umožnený vstup na bazén!!!  Prosíme rodičov detí, aby dohliadli na preukazy, nakoľko evidujeme veľké množstvo stát, poškodení, nepoužívaní. Bez preukazu nebudú deti vpustené na bazén!  

ROZPIS TRÉNINGOV OD 15.1.2024 (JANUÁR - FEBRUÁR) SKUPINA A, B, C: POZOR ZMENA OGRANIZÁCIE TRÉNINGOV (do odvolania)! Skupiny A, B, C pondelok a piatok len plávanie 15.45 - 17.15, streda telocvičňa na Strednej zdravotníckej škole v Čadci 16.00 - 17.30. 

 Info o členských poplatkoch budú zverejnené!

ZAČIATOK TRÉNINGOV SKUPINY A, B,  C -  Predpokladaný v Čadci termín  začatia tréningov 15.1.2024 (pondelok) . Bližší rozpis tréningov, ako aj info o poplatkoch na 1. polrok 2024 bude zverejnený najneskôr do konca týždňa. 

ZAČIATOK TRÉNINGOV SKUPINY D, E (kondiční plavci) -  Predpokladaný termín  začatia tréningov MAREC 2024.. Bližší rozpis tréningov, ako aj info o poplatkoch na 1. polrok 2024 bude v predstihu zverejnený. 

 

ŠPORTOVÁ SEZÓNA 2023:

DECEMBER 2023

KONIEC TRÉNINGOV - Dňa 15.12.2023 (piatok) končia všetky skupinky A, B, C, D, E tréningy.

Prajeme príjemné sviatky, pohodu, oddych v kruhu rodiny!

NOVEMBER 2023 

17.11.2023 (PIATOK) - nie sú tréningy z dôvodu sviatku.

OKTÓBER 2023

JESENNÉ PRÁZDNINY -  OZNAM - počas jesenných prázdnin 30.10. (PONDELOK), 31.10. (UTOROK) a 1.11. (STREDA) nie sú tréningy z dôvodu jesenných prázdnin. 

OZNAM - dňa 20.10.2023 (piatok) nebudú plavecké tréningy z dôvodu neplánovanej odstávky plavárne! Skupina A,B,C bude mať atletický tréning od 15.45. Upozorňujeme rodičov, aby sledovali oznamy na web stránke plavárne, či je plaváreň otvorená, nakoľko sa nevie, kedy bude porucha odstránená. SMS nebudú zasielané!!!

OZNAM - dňa 18.10.2023 (streda) nebudú tréningy z dôvodu neplánovanej odstávky bazéna!

SEPTEMBER 2023

OZNAM - dňa 15.9.2023 (piatok) nebudú tréningy z dôvodu sviatku

ORGANIZAČNÉ POKYNY NA II. POLROK 2023 - PREČÍTAŤ - TU

           PRIHLÁŠKA  TU

           SÚHLAS GDPR TU

SKUPINA D, E: začiatok 18.09.2023 - predpokladaný koniec 04.12.2023

SKUPINA A, B, C: začiatok 11.09.2023 - predpokladaný koniec 15.12.2023

Tréningy budú prebiehať podľa rozpisu:

skupina A, B, C

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

streda 15.45 - 17.15 hod. /plavecký tréning/

skupina D, E

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /plavecký tréning/

POZOR, počas prázdnin a sviatkov tréningy nie sú.

MENNÝ ZOZNAM - deti sú zaradené do skupín bez zmeny, čiže podľa rozpisu 2023. Noví členovia sú automaticky zaradení do skupiny D, E (kondiční plavci). 

Noví členovia: predložia prihlášku, GDPR, fotografiu (veľkosť ako na preukážku), lekárske potvrdenie (do 30 dní od nástupu) a uhradia členský poplatok   

Starí členovia: predložiť lekárske potvrdenie (1 x ročne) a uhradia členský poplatok za II. polrok 

PLATBA ČLENSKÉHO za II. polrok 2023 sk. A, B, C, D, E - do 30.09.2023  na účet  IBAN: SK58 0900 0000 0003 1382 8394 (do poznámky uviesť meno dieťaťa) 

PREUKAZY - noví členovia dostanú pri nástupe prenosné preukazy (18.09.2023 pred tréningom - vyzdvihnúť u p. Ponekovej vo vestibule plavárne). Po odovzdaní fotografie, bude vyhotovený preukaz s fotografiou. V prípade straty prenosného preukazu, treba požiadať trénera o prenosný preukaz a zaslať SMS na tel. č. 0907 862 278 a uviesť meno. Upozorňujeme, že prenosný preukaz platí len na krátku dobu a nenahrádza preukaz s fotografiou. UPOZORŇUJEME, že v prípade nepredloženia preukazu pri vstupe na plaváreň, bude dieťa uhrádzať vstupné v plnej výške alebo mu nebude umožnený vstup na bazén!!!  Prosíme rodičov detí, aby dohliadli na preukazy, nakoľko evidujeme veľké množstvo stát, poškodení, nepoužívaní. Bez preukazu nebudú deti vpustené na bazén!  

 

JÚN 2023

SKUPINA  A,B,C - KONIEC TRÉNIGOV 30.6.2023 (piatok)

SKUPINA D, E (kondiční plavci) - KONIEC TRÉNIGOV 23.06.2023 (piatok)

UPOZORNENIE - 05.06.2023 (pondelok) plavecký tréning nebude z dôvodu odstávky plavárne! Atletika bude ešte podľa zverejnených pokynov.

MÁJ 2023

UPOZORNENIE - 01.05.2023 (pondelok) a 08.05.2023 (pondelok) sviatok - tréningy nebudú

APRÍL 2023

 TRÉNINGY POČAS ODSTÁVKY PLAVÁRNE:

SKUPINY  D, E (kondiční plavci) - od 3.4. VOĽNO, ďalší tréning od 14.4.2023 piatok; 

SKUPINY A,B,C - 3.4. (pondelok) len atletika 1 hod od 15.45.-16.45; 4.4. (utorok) atletika len pre A a vybrané deti z B; ďalší tréning od 14.4.2023

PRAJEME PRÍJEMNÉ PREŽITIE SVIATKOV!

UPOZORNENIE - od 03.04.2023 (pondelok) do 12.04.2023 (streda) odstávka plavárne

MAREC 2023

KONDIČNÁ PRÍPRAVA - od 9.3.2023 začína kondičná/atletická príprava v nezmenených časoch na vonku. Upozorňujeme na vhodné oblečenie! Skupiny A, B, C - pondelky a piatky pred plávaním od 15.45 - 16.45.

POZOR! V pondelok 06.03.2023 (pondelok) bude plaváreň ZATVORENÁ! Z uvedeného dôvodu skupiny D a E (kondiční plavci) začnú s tréningami od piatku 10.03.2023!

TELOCVIČŇA - ukončenie kondičnej prípravy v telocvični od marca 2023

FEBRUÁR 2023

JARNÉ PRÁZDNINY - počas jarných prázdnin bude len plavecký tréning pondelok a piatok 16.45 - 18.15.

ORGANIZAČNÉ POKYNY NA I. POLROK 2023 - PREČÍTAŤ - TU

           PRIHLÁŠKA  TU

           SÚHLAS GDPR TU

SKUPINA D, E: začiatok 10.03.2023 - predpokladaný koniec 22.06.2023

SKUPINA A, B, C: začiatok 16.01.2023 - predpokladaný koniec 22.06.2023; vybrané deti 14.07.2023

Tréningy budú prebiehať podľa rozpisu:

skupina A, B, C

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

streda 15.45 - 17.15 hod. /plavecký tréning/

skupina D, E

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /plavecký tréning/

POZOR, počas prázdnin a sviatkov tréningy nie sú.

MENNÝ ZOZNAM - deti sú zaradené do skupín bez zmeny, čiže podľa rozpisu 2022. Noví členovia sú automaticky zaradení do skupiny D, E (kondiční plavci). 

Noví členovia: predložia prihlášku, GDPR, fotografiu (veľkosť ako na preukážku), lekárske potvrdenie (do 30 dní od nástupu) a úhradia členský poplatok   

Starí členovia: predložiť lekárske potvrdenie (1 x ročne) a úhradia členský poplatok

PLATBA ČLENSKÉHO za I. polrok 2023 sk. A, B, C - do 28.02.2023 a sk. D, E - do 20.03.2023 na účet  BAN: SK58 0900 0000 0003 1382 8394 (do poznámky uviesť meno dieťaťa) 

PREUKAZY - noví členovia dostanú pri nástupe prenosné preukazy (06.03.2023 pred tréningom - vyzdvihnúť u p. Ponekovej vo vestibule plavárne). Po odovzdaní fotografie, bude vyhotovený preukaz s fotografiou. V prípade straty prenosného preukazu, treba požiadať trénera o prenosný preukaz a zaslať SMS na tel. č. 0907 862 278 a uviesť meno. Upozorňujeme, že prenosný preukaz platí len na krátku dobu a nenahrádza preukaz s fotografiou. UPOZORŇUJEME, že v prípade nepredloženia preukazu pri vstupe na plaváreň, bude dieťa uhrádzať vstupné v plnej výške alebo mu nebude umožnený vstup na bazén!!!  Prosíme rodičov detí, aby dohliadli na preukazy, nakoľko evidujeme veľké množstvo stát, poškodení, nepoužívaní. Bez preukazu nebudú deti vpustené na bazén!  

 

JANUÁR 2023

BEŽECKÉ LYŽOVANIE - február (pondelok, piatok 15.30 - 16.45) pred plávaním

TELOCVIČŇA - január - február (utorok 15.30 - 17.00) 

Deti, ktoré navštevovali kurzy plávania 2022  delfín a boli vybraté trénermi do plaveckého klubu, budú zaradení do skupinky D, E, teda začínjú s tréningami od marca 2023. Bližšie info bude zverejnené na konci februára 2023.  

ZAČIATOK TRÉNINGOV pre skupiny A, B, C - pondelok  09.01.2023, zatiaľ bez kondičnej prípravy.

pondelky 9.1.2023 - 16.45 - 18.15 (plavecký tréning)

stredy 11.1.2023 -  15.45 - 17.15 (plavecký tréning)

piatky 13.1.2023 - 15.45 - 16.45 (plavecký tréning). Ďalší týždeň od 20.1.2023 už v pôvodnom čase 16.45 - 18.15.

 

KONDIČNÍ PLAVCI (skupiny D, E) -  predpokladané začatie plaveckých tréningov pre skupiny D, E marec 2023.

 

 

ŠPORTOVÁ SEZÓNA 2022:

DECEMBER 2022

UKONČENIE SEZÓNY 2022:

Skupiny D, E (kondiční plavci) - posledný tréning v roku 2022 - 02.12.2022 (piatok)

Skupiny A, B, C - posledný tréning v roku 2022 - 16.12.2022 (piatok)

Začiatok novej sezóny 2023 - bližšie informácie budú zverejnené prvý januárový týždeň 2023.

NOVEMBER 2022

UPOZORNENIE - prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili členský poplatok za II. polrok 2022, aby tak urobili bezodkladne. 

OKÓBER 2022 

OZNAM - od 28.10.2022 do 01.11.2022 nebudú tréningy z dôvodu jesenných prázdnin. Uvedené platí pre všetky skupiny A, B, C, D, E.

SEPTEMBER 2022 

15.09. 2022 POZOR - ZMENA od piatku 16. 09. 2022 (vrátane) začínajú plávať všetky skupiny (C,B,A)  pondelok a  piatok v čase 15.45 - 16.45 atletika, kondičná príprava, 16.45 - 18.15 plavecký tréning, streda 15.45 - 17.15 plavecký tréning.Taktiež nomináciu a základne informácie ohľadne Severoslovenskej plaveckej ligy nájdete v záložke Športový klub - Preteky

OBJEDNÁVKA KLUBOVÉHO OBLEČENIA - TERMíN DO 10.09.2022 (SOBOTA) - POKYNY TU - FOTO OBLEČENIA TU

ZAČIATOK TRÉNINGOV  A ORGANIZAČNÉ POKYNY (uvedené nižšie):

SKUPINY A, B, C: 12.09.2022  - predpokladaný koniec polovica decembra 2022 - POZOR od pondelka 12.09.2022 začnú tréningy len atletické v  telocvični  Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Márie Goretti po 1,5 hod v čase od 15.45 - 17.15, nakoľko je uzatvorená plaváreň.  Zmena tréningov na plavecké bude zverenená na webe. 

SKUPINA D, E: 19.09.2022 - predpokladaný koniec 02.12.2022

Tréningy budú prebiehať podľa rozpisu:

skupina A, B, C

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

streda 15.45 - 17.15 hod. /plavecký tréning/

skupina D, E

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /plavecký tréning/

POZOR! SMS správy o prerušení tréningov nebudú zasielané! Treba sledovať web stránku www.ponek,.sk/športový klub/oznamy.   

POKYNY na II. polrok 2022 TU

MENNÝ ZOZNAM - deti sú zaradené do skupín bez zmeny, čiže podľa rozpisu 2021. Noví členovia sú automaticky zaradení do skupiny D, E (kondiční plavci). 

Noví členovia: predložia prihlášku, GDPR, fotografiu (veľkosť ako na preukážku), lekárske potvrdenie (do 30 dní od nástupu) a úhradia členský poplatok

    PRIHLÁŠKA  TU

    SÚHLAS GDPR TU

Starí členovia: predložiť lekárske potvrdenie (1 x ročne) a úhradia členský poplatok

PLATBA ČLENSKÉHO za II. polrok 2022 sk. A, B, C, D, E  - do 20.09.2022 na účet  BAN: SK58 0900 0000 0003 1382 8394 (do poznámky uviesť meno dieťaťa)

PREUKAZY - noví členovia dostanú pri nástupe prenosné preukazy (19.9.2022 pred tréningom - vyzdvihnúť u p. Ponekovej vo vestibule plavárne). Po odovzdaní fotografie, bude vyhotovený preukaz s fotografiou. V prípade straty prenosného preukazu, treba požiadať trénera o prenosný preukaz a zaslať SMS na tel. č. 0907 862 278 a uviesť meno. Upozorňujeme, že prenosný preukaz platí len na krátku dobu a nenahrádza preukaz s fotografiou. UPOZORŇUJEME, že v prípade nepredloženia preukazu pri vstupe na plaváreň, bude dieťa uhrádzať vstupné v plnej výške alebo mu nebude umožnený vstup na bazén!!!  Prosíme rodičov detí, aby dohliadli na preukazy, nakoľko evidujeme veľké množstvo stát, poškodení, nepoužívaní. Bez preukazu nebudú deti vpustené na bazén!  

 

PRAJEME PRÍJEMNÉ LETO PLNÉ ZÁŽITKOV!

JÚN 2022 

POZOR! ZMENA! Skupina A, B, C pokračujú s tréningami do spoločnej akcie Hornoturčiansky akvatlon, ktorý sa uskutoční 16.07.2022 v Turčianskych Tepliciach. Prihlásiť sa treba individuálne, tréner zabezpečený. Taktiež treba zaplatiť štartovné za plavecké preteky na účet OZ Žabka do konca júna. Do poznámky dajte meno dieťaťa a pretek, napr. Janko Dlhý, SSL 2. kolo.  Ďalšie tréningy začínajú od septembra 2022. 

MÁJ 2022

Skupina D, E (kondiční plavci) končia s tréningami 30.05.2022 (pondelok). Ďalšie tréningy začínajú od septembra. 

16.05. 2022  Predbežná nominácia  a propozície na FPD Slovenský pohár žiakov  SSO -  2. kolo v plávaní, ktoré sa uskutočnia 04.06. 2022 (sobota) v Dolnom Kubíne. Účasť / neúčasť  treba potvrdiť SMS správou  najneskôr do 02.06. 2022 (štvrtok) do 12:00 hod., prípadná úprava nominácie je možná po spoločnej dohode. Konečná nominácia (prijatí pretekári, náhradníci po odhláškach ) bude zverejnená najneskôr  03.06.  2022. Sumár výsledkov. Sumár výsledkov.             ŠTARTOVNÉ FPD 2. kolo

16.5. 2022 Konečná  nominácia  a propozície na 2. kolo Severoslovenskej plaveckej ligy, ktorá sa uskutoční 22. 03. 2022 (nedeľa) v Žiline. Tréner bude zabezpečený. Stretnutie rodičov o  7:30  v Žiline pred plavárňou. Účasť / neúčasť  treba potvrdiť SMS správou najneskôr do 18.05. 2022 (streda) do 12:00 hod., prípadná úprava nominácie je možná po spoločnej dohode. Konečná nominácia (prijatí pretekári a náhradníci) bude zverejnená najneskôr  19. 05. 2020. Sumár výsledkov.    ŠTARTOVNÉ SSL 2. kolo

16.05. 2022  Konečná  nominácia propozície na M - SSO, 2. kolo v plávaní, ktoré sa uskutočnia 21.05. 2022 (sobota) v Žiline. Tréner bude zabezpečený. Stretnutie rodičov o  7:30  v Žiline pred plavárňou. Účasť / neúčasť  treba potvrdiť SMS správou  najneskôr do 18.05. 2022 (streda) do 12:00 hod., prípadná úprava nominácie je možná po spoločnej dohode. Konečná nominácia (prijatí pretekári a náhradníci) bude zverejnená najneskôr  19. 05. 2022. Sumár výsledkov.    ŠTARTOVNÉ M-SSO 2. kolo

APRÍL  2022

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY - od 14.04.2022 (štvrtok) - 19.04.2022 (utorok) nebudú z dôvodu prázdnin tréningy.

4.4. 2022 Predbežná nominácia a propozície na M - SSO, 1. kolo v plávaní, ktoré sa uskutočnia 9.4. 2022 v Žiline. Tréner bude zabezpečený. Stretnutie rodičov o  7:30  v Žiline pred plavárňou. Konečná nominácia (prijatí pretekári a náhradníci) bude zverejnená najneskôr 6.4. 2022.  Účasť / neúčasť  treba potvrdiť SMS správou najneskôr do 7.4. 2022 (štvrtok) do 12:00 hod., prípadná úprava nominácie po spoločnej dohode. Sumár výsledkov.                                                                               ŠTARTOVNÉ M-SSO 1. kolo

1.4. 2022  Nominácia a propozície na 5.ročník  ,,Dolnokubínsky Akvatlon", ktorý sa uskutoční 2.4. 2022 v Dolnom Kubíne. Bližšie info p. Mareček, vedúci výpravy TK Žabka Čadca. Pozor, v prípade neúčati je potrebné sa vopred odhlásiť na t.č.0905899500, Katka Mikulová. Sumár výsledkov.

MAREC 2022

24.3. 2022 Predbežná nominácia a propozície na plavecké preteky ,, Majstrovstvá SR žiakov v krátkom bazéne", ktoré sa uskutočnia 1. - 3. apríl 2022, Šamorín. Sumár výsledkov.

23.03. 2022 Predbežná nominácia  a propozície na 1. kolo Severoslovenskej plaveckej ligy, ktorá sa uskutoční 26. 03. 2022 (sobota) v Žiline. Tréner bude zabezpečený.  Stretnutie rodičov bude v piatok o 16.45 hod. v priestoroch  plavárne, prípadne môžme  upraviť  konečnú nominácia. Účasť / neúčasť  treba potvrdiť SMS správou do stretnutia rodičov na tč. 0905390301, spoločné stretnutie bude v sobotu  26.3. 2022 o 7.30 hod. pred plavárňou v Žiline. Sumár výsledkov.

POZOR! ZMENA! Skupina D a E (kondiční plavci) začínajú s tréningami až od piatku 25.03.2022 z dôvodu studenej vody v bazéne. Členský poplatok za I/2022 tieto skupiny neplatia, nakoľko už ho majú uhradený ešte v jeseni 2021. Skupiny A,B,C majú od pondelka 21.03.2022 riadne tréningy (plavecké aj kondičné). Dĺžka plaveckého tréningu bude prispôsobená teplotným podmienkam na bazéne! 

Od 21.03.2022 tréningy pre skupiny A,B,C,D,E podľa pôvodného rozpisu - od pondelka 21.3.2022 začínajú plavecké tréningy pre skupiny D,E - kondiční plavci (pondelky, piatky 15.45-16.45); pre skupiny A,B,C pondelky, piatky kondičný tréning 15.45-16.45, plavecký tréning 16.45-18.15 a stredy plavecký tréning 15.45-17.15.

ODSTÁVKA BAZÉNA - vzhľadom na to, že odstávka plavárne bude pokračovať aj ďalší týždeň, od pondelka 14.03.2022 do piatku 18.03.2022 budú miesto plaveckých tréningov LEN kondičné tréningy, a to: skupiny A, B, C pondelok 14.03.2022, streda 16.03.2022 a piatok 18.03.2022 kondičný tréning od 15.45 do cca 17.15!

PLATBA ČLENSKÉHO za I. polrok 2022 sk. A, B, C - do 15.3.2022 na účet  BAN: SK58 0900 0000 0003 1382 8394 (do poznámky uviesť meno dieťaťa). POKYNY TU

ZAČATIE TRÉNINGOV SKUPÍN D, E (kondiční plavci) - od 21.3.2022 (pondelok) začínajú s tréningami (pondelky a piatky od 15.45-16.45) aj skupiny D a E. Tieto skupiny pokračujú v prerušných jesenných tréningoch. POZOR! Deti zo skupín D a E neplatia členské za 1. polrok 2022, nakoľko pokračujú v zostávajúcich tréningoch z jesene!!! 

ODSTÁVKA BAZÉNA - PRERUŠENIE TRÉNINGOV! - z dôvodu plánovanej odstávky bazéna a zároveň jarných prázdnin nebudú v termíne od 7.3.2022 (pondelok) až 11.3.2022 (piatok) tréningy! Vzhľadom na to, že sa odstávka môže predĺžiť, je potrebné sledovať web/oznamy, kde bude zverejnený oznam o opätovnom začatí/nezačatí tréningov!!!

FEBRUÁR 2022

UKONČENIE TELOCVIČNE A ZAČATIE KONDIČNÝCH A PLAVECKÝCH TRÉNINGOV V PIATKY!  Od 18.02.2022 (piatok) začínajú kondičné a plavecké tréningy podľa pôvodného rozpisu tréningov (15.45 - kondičná príprava, 16.45 - 18.15  plavecký tréning)! 

KONDIČNÁ PRÍPRAVA - od 7.2.2022 (pondelok) sa začínajú kondičné tréningy na vonku, zatiaľ budú v pondelky od 15.45 - 16.45. Upozorňujeme na vhodné oblečenie!!!

POLROČNÉ PRÁZDNINY 4.2.2022 - upozorňujeme rodičov, deti (A, B, C), že v PIATOK 4.2.2022 nie je tréning z dôvodu prázdnin!

JANUÁR 2022

UPOZORNENIE - upozorňujeme rodičov, deti (A, B, C), že v zmysle opatrení je v vstup na tréningy v zmysle covid opatrení pre šport v režime OTP - deti do 12 rokov a 2 mesiacov nemusia mať test, deti od 12 do 18 rokov v režime OTP (u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovnovzdelávacieho procesu v školách).

ZMENA!  Z technických príčin začína klub s tréningami v novom roku 2022 od piatku 21.01.2022 (kondičný tréning - teloOR! - Predpokladaný začiatok tréningov pre skupiny A, B, C spoločne - 19.01.2022 (streda) 15.45 - 17.15 plavecký tréning, piatok 21.01.2022 od 15.30 - 17.00 kondičný tréning (telocvičňa). Ďalšie týždne až do odvolania budú tréningy podľa rozpisu:

pondelky - 16.45 - 18.15 (plavecký tréning)

stredy -  15.45 - 17.15 (plavecký tréning)

piatky - 15.30 - 17.00 (telocvičňa)

POZOR!!! Začiatok tréningov bude ešte potvrdený SMS správou a  taktiež na web stránke.

KONDIČNÍ PLAVCI (skupiny D, E) -  POZOR! V najbližšej dobe (január - fabruár) predpokladáme začatie plaveckých tréningov aj pre skupiny D, E. O začatí tréninov budeme informovať cez SMS správu aj oznam na webe. 

V prípade, že ste stratili preukaz s fotkou (preukaz na vstup na plaváreň), bez ktorého vás nepustia na bazén, zašlite SMS na tel. č. 0907 862 278.

 

ŽELÁME VŠETKÝM DO NOVÉHO ROKU PEVNÉ ZDRAVIE, SILNÉ NERVY A RADOSŤ Z POHYBU!!!

 

ŠPORTOVÁ SEZÓNA 2021:

NOVEMBER 2021

ZMENA TRÉNINGOV OD STREDY 24.11.2021 - od 24.11.2021 vrátane sa rušia tréningy v stredy pre všetky skupiny. V pondelok a piatok bude od 16.00 do 17.00 atletika na štadióne, deti sa môžu prezliecť na plavárni. Plávanie aj telocvičňa sa ruší pre všetky skupiny do odvolania. VZHĽADOM NA NEUSTÁLE SA MENIACE INFORMÁCIE, JE POTREBNÉ SLEDOVAŤ WEB STRÁNKU! 

13.11.2021 Predbežná nominácia na 1. kolo M-SSO v plávaní, ktoré sa uskutoční 20.11. (sobota) v Žiline. Predbežná nominácia na 2. kolo M-SSO v plávaní, ktoré sa uskutoční 21.11. 2021 (nedeľa) v Žiline. Tréner bude zabezpečený. Poprosím účasť/neúčasť potvrdiť SMS správou do štvrtku 18.11. 2021 do 12,00 hod. Upozorňujem, že preteky budú bez divákov, rodičov v režime zaočkovaní.  V prípade uskutočnenia sa  preteku, stretnutie bude 20.11.2021 o 7.30 hod. pred plavárňou v Žiline a 21.11. 2021 o 13.30 hod. pred plavárňou v Žiline.

17.11.2021 - dňa 17.11.2021 (streda) nie sú plavecké tréningy z dôvodu sviatku.

TELOCVIČŇA - POZOR! ZMENA TRÉNINGOV! Od 12.11.2021 (piatok) sa rušia piatkové plavecké tréningy a nahrádzajú sa kondičnými tréningami v telocvični od 15.30 - 17.00 do odvolania, to znamená, že už tento piatok prídu skupiny A, B, C do telocvične  SOŠPg sv. Márie Goretti v Čadci, Horná 137, 022 01 Čadca. Plavecké tréningy v pondelok a stredu ostávajú postarom. POZOR! Skupina C bude mať plavecké tréningy okrem pondelka aj v stredy (16.00 - 17.00).

OKTÓBER 2021

JESENNÉ PRÁZDNINY - pozor, v piatok 29.10.2021 a pondelok 01.11.2021 nebudú tréningy z dôvodu jesenných prázdnin!

Od pondelka 18.10.2021 ZMENA TRÉNINGOV!  Plavcom skupiny D a E (kondiční plavci) sa pozastavujú plavecké tréningy do odvolania!!!  Skupiny A, B, C - zostávajú tréningy v rovnaké dni, len sa skracujú. V pondelok, piatok 16.00-17.00 atletika, 17.00 - 18.00 plávanie; streda 16.00 - 17.00 plávanie. Nakoľko sa od pondelka ide na plavárni v režime zaočkovaných (deti do 12 rokov  a zaočkované deti), budú mať ostatné deti, ktoré nespadajú do tejto skupiny v pondelok, piatok dlhší kondičný tréning a v stredu kondičný tréning od 16.00 - 17.00. Zároveň upozorňujeme, že je potrebné sledovať priebežne web stránku s oznamami, to platí pre všetky skupiny A až E, nakoľko je to najrýchlejší a aj najlacnejší spôsob komunikácie, nemožno sa spoliehať na zasielanie SMS správ. 

Od pondelka 11.10.2021 tréningy pokračujú podľa pôvodného rozpisu v režime OTP (deti do 12 rokov sú považované za očkované), tj. v pondelok,  stredu a piatok budú všetky tréningy. POZOR v PIATOK 15.10.2021 sa začiatok všetkých tréningov posúva o 15 min (kondiční plavci, atletika začínajú o 16.00).  POZOR!  upozorňujeme rodičov, ktorí ešte neodovzdali vyhlásenie o bezinfekčnosti, že deťom nemusí byť umožnený vstup do priestorov plavárne!!! Zároveň prosíme všetkých, aby sa v priestoroch plavárne zdržiavali len na nevyhnutný čas! 

10.10.2021 Predbežnánominácia na 3. kolo Severoslovenskej plaveckej ligy, ktorá sa uskutoční 16.10. (sobota) v Liptovskom Mikuláši. Tréner bude zabezpečený. Poprosím účasť/neúčasť potvrdiť SMS správou do štvrtku 14.10. 2020 do 12,00 hod. Vzhľadom k situácii ohľadom COVID - 19 je na Vašom zvážení účasť na pretekoch, pôjde sa v režime OTP. Upozorňujem, že preteky budú bez divákov, rodičov.  V prípade uskutočnenia sa  preteku, stretnutie bude 16.10.2021 o 7.15 hod. pred plavárňou v Liptovskom Mikuláši.

Od pondelka 4.10. 2021 tréningy pokračujú podľa nového rozpisu, v režime OTP (deti do 12 rokov sú považované za očkované):

A, B, C - pondelok, streda podľa pôvodného rozpisu POZOR! v piatok sa tréning posúva o 15 min. (16.00 - 18.30 atletika, plávanie).

D, E (kondiční plavci) - pondelok podľa pôvodného rozpisu POZOR! v piatok sa tréning ruší!!!

OPÁTOVNE  pozorňujeme rodičov, ktorí ešte neodovzdali vyhlásenie o bezinfekčnosti, že deťom nemusí byť v pondelok umožnený vstup do priestorov plavárne!!!

SEPTEMBER 2021

Od pondelka 27.09.2021 všetky tréningy riadne pokračujú! Upozorňujeme rodičov, ktorí ešte neodovzdali vyhlásenie o bezinfekčnosti, že deťom nemusí byť v pondelok umožnený vstup do priestorov plavárne!!!

15.09.2021 - POZOR! Dňa 15.09.2021 (streda) z dôvodu sviatku nie sú tréningy!

09.09.2021 COVID - UPOZORŇUJEME VŠETKÝCH RODIČOV, ABY PRED PRVÝM TRÉNINGOM OD 13.09.2021 VYTLAČILI A PODPÍSANÉ ODOVZDALI TRÉNEROVI VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI - TU

02.09.2021 - POKYNY TU

02.09.2021 - MENNÝ ZOZNAM TU

Noví členovia: prihláška, GDPR, fotografia (veľkosť ako na preukážku), lekárske potvrdenie (do 30 dní od nástupu), úhrada členského poplatku

Starí členovia: predložiť lekárske potvrdenie (1 x ročne), úhrada členského poplatku

VŠETCI POVINNÉ RÚŠKA!!!

    PRIHLÁŠKA  TU

    SÚHLAS GDPR TU

PLATBA ČLENSKÉHO za II. polrok 2021 sk. A, B, C, D, E  - do 20.09.2021 na účet  BAN: SK58 0900 0000 0003 1382 8394 (do poznámky uviesť meno dieťaťa)

PREUKAZY - noví členovia dostanú pri nástupe prenosné preukazy (6.9.2021 a 13.9.2021 pred tréningom - vyzdvihnúť u p. Ponekovej vo vestibule plavárne). Po odovzdaní fotografie, bude vyhotovený preukaz s fotografiou. V prípade straty prenosného preukazu, treba požiadať trénera o prenosný preukaz a zaslať SMS na tel. č. 0907 862 278 a uviesť meno. Upozorňujeme, že prenosný preukaz platí len na krátku dobu a nenahrádza preukaz s fotografiou. UPOZORŇUJEME, že v prípade nepredloženia preukazu pri vstupe na plaváreň, bude dieťa uhrádzať vstupné v plnej výške alebo mu nebude umožnený vstup na bazén!!!  Prosíme rodičov detí, aby dohliadli na preukazy, nakoľko evidujeme veľké množstvo stát, poškodení, nepoužívaní. Bez preukazu nebudú deti vpustené na bazén!  

Začiatok tréningov v druhej polovici sezóny 2021:

skupiny A, B, C: 06.09.2021 - december 2021

skupiny D, E: 13.09.2021 - 26.11.2021

Tréningy budú prebiehať podľa pôvodného rozpisu:

skupina A, B

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

streda 14.45 - 15.45 hod. /kondičný tréning/, 15.45 - 17.15 hod. /plavecký tréning/

skupina C

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

skupina D, E

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /plavecký tréning/

V prípade zelenej  a oranžovej farby COVID AUTOMATU, budú tréningy prebiehať podľa pôvodného rozpisu. V prípade červenej farby predpokladáme uzatvorenie plavárne. Z uvedeného dôvodu bude potrebné vždy pred pondelkovým tréningom pozrieť oznam na stránke, príp. stránke plavárne, či funguje. POZOR! SMS správy o prerušení tréningov nebudú zasielané! Treba sledovať web stránku www.ponek,.sk/športový klub/oznamy.   

AUGUST 2021

ZAČIATOK TRÉNINGOV SKUPINA A, B, C - od 06.09.2021 (pondelok) začínajú plavecké aj atletické tréningy pre skupiny A, B, C. Zoznam bude zverejnený v priebehu týždňa. Skupiny A, B plávanie a atletika pondelok, piatok  15.45 - 18.15, v stredu plávanie 15.45 - 17.15. Skupina C atletika a plávanie pondelok a piatok 15.45 - 18.15.

ZAČIATOK TRÉNINGOV SKUPINA D, E (kondiční plavci) - od 13.09.2021 (pondelok) začínajú plavecké tréningy pre skupiny D a E (kondiční plavci). Tréningy budú prebiehať v pondelky a piatky od 15.45 - 16.45. Zoznam bude zverejnený v priebehu týždňa. 

Bližšie informácie o prihláške, GDPR, členských poplatkoch a preukazoch o vstupe budú zverejnené do 03.09.2021.

JÚL 2021

KONIEC TRÉNINGOV - posledný tréning v I. polroku 2021 bude 16.07.2021 (piatok) pre všetky skupiny A, B, C, D a E. PRAJEME VŠETKÝM PRÍJEMNÉ LETO!!! 

Dňa 05.07.2021 (pondelok) nebudú tréningy z dôvodu štátneho sviatku!

JÚN 2021

PLATBA ČLENSKÝCH POPLATKOV ZA I. polrok 2021 - najneskôr do stredy 30.06.2021 budú všetkým členom, ktorí nemajú uhradený poplatok za I. polrok 2021 alebo majú uhradený poplatok vo vyššej čiastke, ako treba, budú zaslané SMS správy. Kondiční platci, ktorí uhradili v septembri poplatok 80,- majú platby v poriadku. Bližšie info na t.č. 0907 862 278. 

KONIEC TRÉNINGOV - všetky skupiny A, B, C, D, E končia s tréningami 16.07.2021. Info o platbách za I. polrok 2021 budú zverejnené do konca 25. týždňa!

MÁJ 2021

POZOR! od 07.06.2021 začínajú s tréningami skupiny D a E (kondiční plavci) podľa septembrového rozpisu, čiže pondelky a piatky od 15.45 - 16.45.

ZMENA TRÉNINGOV SKUPINA A, B, C - od 07.06.2021 sa nabieha na pôvodný tréningový rozpis zo septembra. Skupiny A, B plávanie a atletika pondelok, piatok  15.45 - 18.15, v stredu plávanie 15.45 - 17.15. Skupina C atletika a plávanie pondelok a piatok 15.45 - 18.15.  

OZNAM - od 31.05.2021 pokračujú plavecké tréningy ako od 24.05.2021, pribudnú ešte kondičné tréningy pre skupiny A, B, C, a to v pondelok a piatok od 16.00 - 17.00. POZOR!!! O 15.45 bude spoločný vstup do šatní. Deti budú mať 5 minút na prezlečenie a odloženie vecí. Upozorňujeme, že je zákaz zdržiavania sa v priestoroch plávárne!!! 

TRÉNINGY PRE SKUPINY D, E (podľa rozpisu zo septembra 2020) - na základe aktuálneho COVID-automatu pre šport skupiny D a E (kondiční plavci) nebudú mať od 24.05.2021 tréningy, z dôvodu obmedzeného počtu plavcov v dráhach. Koncom ďalšieho týždňa bude oznam o tréningoch aktualizovaný, podľa COVID-automatu.    

TRÉNINGY OD 24.05.2021 SKUPINY A, B, C -  na základe COVID-automatu pre šport - plávanie začíname od pondelka plávať, zatiaľ v dočasnom režime, bez atletiky. Tréningy sú určené pre skupiny A, B a C (podľa rozpisu zo septembra 2020) v pondelok 24.05.2021 od 17.00 - 18.00; v stredu 26.05.2021 od 16.00 - 17.00  a v piatok 28.05.2021 od 17.00 - 18.00. POZOR!!! TREBA PRÍSŤ 15 MIN. PRED ZAČATÍM TRÉNINGU!!! Podľa COVID-automatu pre šport sa budú pribežne upresňovať ďalšie tréningy.  

 

ŠPORTOVÁ SEZÓNA 2020:

DECEMBER 2020

TRÉNINGY OD JANUÁRA 2021 SKUPINY A, B, C - od januára 2021 (upresníme) plánujeme podľa podmienok začať s tréningami pre skupiny A, B a C podľa covid automatu. Plavecké tréningy budú pokračovať hneď, ako sa otvorí plaváreň. 

22.12.2020 - PLATBY ZA II. POLROK 2020

SKUPINY D a E (kondiční plavci) - tréningy budú pokračovať v roku 2021 podľa covid-automatu. Tréningy budú pokračovať hneď, ako sa otvorí plaváreň. Z uvedených dôvodov treba sledovať našu stránku www.ponek.sk, príp. stránku plavárne www.plavarencadca.sk, kde bude zverejnené otvorenie plavárne.

SKUPINY A, B, a C - uhradený poplatok za II. polrok 2020 bude presunutý vo výške 85,- eur na platbu za I. polrok 2021. V prípade, že vaše dieťa nebude pokračovať, je potrebné zaslať č. účtu na 0907 862 278, kde bude alikvotna časť vrátená. Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok za II. polrok 2020, aby tak urobili najneskôr do konca roka 2020. Za II. polrok 2020 je potrebné uhradiť 25,- eur (do poznámky uviesť meno dieťaťa). 

OKTÓBER 2020

COVID - OZNAM - z dôvodu zhoršenia situácie je od utorka 13.10.2020 uzatvorená plaváreň. Tréning v pondelok 12.10.2020 ešte riadne prebehne. Tréningy budú pokračovať hneď, ako sa otvorí plaváreň. SMS správy o začatí sa nebudú posielať. Z uvedených dôvodov treba sledovať našu stránku www.ponek.sk, príp. stránku plavárne, kde bude zverejnené otvorenie plavárne.  

09.10.2020 Predbežná nominácia na 3. kolo Severoslovenskej plaveckej ligy, ktorá sa uskutoční 17.10. (sobota) v Žiline. Tréner bude zabezpečený. Poprosím účasť/neúčasť potvrdiť SMS správou do stredy 14.10. 2020 do 12,00 hod. Vzhľadom k situácii ohľadom COVID - 19 je na Vašom zvážení účasť na pretekoch. Upozorňujem, že preteky budú bez divákov. V prípade uskutočnenia sa  preteku, stretnutie bude 17.10.2020 o 7.30 hod. pred plavárňou v Žiline.

SEPTEMBER 2020

28.09.2020 - PREUKAZY NA VSTUPY NA BAZÉN - oznamujeme rodičom, že v prípade, ak ich dieťa nemá preukaz na vstupy na bazén s fotografiou, najneskôr do stredy treba poslať SMS správu - meno dieťaťa na tel. č. 0907 862 278 (p. Poneková). V prípade, že dieťa ešte neodovzdalo fotku, nech ju odvzdá trénerovi do stredy 30.09.2020. Prosíme rodičov detí, aby dohliadli na preukazy, nakoľko evidujeme veľké množstvo stát, poškodení, nepoužívaní. Bez preukazu nebudú deti vpustené na bazén!  

06.09.2020 - POKYNY TU

Noví členovia: prihláška, GDPR, fotografia (veľkosť ako na preukážku), lekárske potvrdenie (do 30 dní od nástupu), úhrada členského poplatku

Starí členovia: lekárske potvrdenie (1 x ročne), úhrada členského poplatku (pozor, sk. A, B, C zmena výšky!)

VŠETCI POVINNÉ RÚŠKA!!!

    PRIHLÁŠKA  TU

    SÚHLAS GDPR TU

 PLATBA ČLENSKÉHO za II. polrok 2020 sk. A, B, C, D, E  - do 20.09.2020 na účet  0313828394/0900 (do poznámky uviesť meno dieťaťa).

   PREUKAZY - noví členovia dostanú pri nástupe prenosné preukazy. Po odovzdaní fotografie, bude vyhotovený preukaz s fotografiou. V prípade straty prenosného preukazu, treba požiadať trénera o nový. Upozorňujeme, že prenosný preukaz platí len na krátku dobu a nenahrádza preukaz s fotografiou. UPOZORŇUJEME, že v prípade nepredloženia preukazu pri vstupe na plaváreň, bude dieťa uhrádzať vstupné v plnej výške alebo mu nebude umožnený vstup na bazén!!!  

AUGUST 2020

Začiatok tréningov v druhej polovici sezóny 2020:

skupiny A, B, C: 17.08.2020 - 11.12.2020

skupiny D, E: 18.09.2020 - 27.11.2020

Tréningy budú prebiehať podľa pôvodného rozpisu:

skupina A,B

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

streda 14.45 - 15.45 hod. /kondičný tréning/, 15.45 - 17.15 hod. /plavecký tréning/

skupina C

pondelok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

piatok 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

skupina D, E

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /plavecký tréning/

Bližšie info o platbách budú zverejnené prvý septembrový týždeň.