ŠPORTOVÁ SEZÓNA 2020:

POKOJNÉ SVIATKY V KRUHU RODINY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PLNÝ POROZUMEIA, RADOSTI, POHYBU A HLAVNE ZDAVIA PRAJE OZ ŽABKA!

DECEMBER 2020

TRÉNINGY OD JANUÁRA 2021 SKUPINY A, B, C - od januára 2021 (upresníme) plánujeme podľa podmienok začať s tréningami pre skupiny A, B a C podľa covid automatu. Plavecké tréningy budú pokračovať hneď, ako sa otvorí plaváreň. 

22.12.2020 - PLATBY ZA II. POLROK 2020

SKUPINY D a E (kondiční plavci) - tréningy budú pokračovať v roku 2021 podľa covid-automatu. Tréningy budú pokračovať hneď, ako sa otvorí plaváreň. Z uvedených dôvodov treba sledovať našu stránku www.ponek.sk, príp. stránku plavárne www.plavarencadca.sk, kde bude zverejnené otvorenie plavárne.

SKUPINY A, B, a C - uhradený poplatok za II. polrok 2020 bude presunutý vo výške 85,- eur na platbu za I. polrok 2021. V prípade, že vaše dieťa nebude pokračovať, je potrebné zaslať č. účtu na 0907 862 278, kde bude alikvotna časť vrátená. Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok za II. polrok 2020, aby tak urobili najneskôr do konca roka 2020. Za II. polrok 2020 je potrebné uhradiť 25,- eur (do poznámky uviesť meno dieťaťa). 

OKTÓBER 2020

COVID - OZNAM - z dôvodu zhoršenia situácie je od utorka 13.10.2020 uzatvorená plaváreň. Tréning v pondelok 12.10.2020 ešte riadne prebehne. Tréningy budú pokračovať hneď, ako sa otvorí plaváreň. SMS správy o začatí sa nebudú posielať. Z uvedených dôvodov treba sledovať našu stránku www.ponek.sk, príp. stránku plavárne, kde bude zverejnené otvorenie plavárne.  

09.10.2020 Predbežná nominácia na 3. kolo Severoslovenskej plaveckej ligy, ktorá sa uskutoční 17.10. (sobota) v Žiline. Tréner bude zabezpečený. Poprosím účasť/neúčasť potvrdiť SMS správou do stredy 14.10. 2020 do 12,00 hod. Vzhľadom k situácii ohľadom COVID - 19 je na Vašom zvážení účasť na pretekoch. Upozorňujem, že preteky budú bez divákov. V prípade uskutočnenia sa  preteku, stretnutie bude 17.10.2020 o 7.30 hod. pred plavárňou v Žiline.

SEPTEMBER 2020

28.09.2020 - PREUKAZY NA VSTUPY NA BAZÉN - oznamujeme rodičom, že v prípade, ak ich dieťa nemá preukaz na vstupy na bazén s fotografiou, najneskôr do stredy treba poslať SMS správu - meno dieťaťa na tel. č. 0907 862 278 (p. Poneková). V prípade, že dieťa ešte neodovzdalo fotku, nech ju odvzdá trénerovi do stredy 30.09.2020. Prosíme rodičov detí, aby dohliadli na preukazy, nakoľko evidujeme veľké množstvo stát, poškodení, nepoužívaní. Bez preukazu nebudú deti vpustené na bazén!  

06.09.2020 - POKYNY TU

Noví členovia: prihláška, GDPR, fotografia (veľkosť ako na preukážku), lekárske potvrdenie (do 30 dní od nástupu), úhrada členského poplatku

Starí členovia: lekárske potvrdenie (1 x ročne), úhrada členského poplatku (pozor, sk. A, B, C zmena výšky!)

VŠETCI POVINNÉ RÚŠKA!!!

    PRIHLÁŠKA  TU

    SÚHLAS GDPR TU

 PLATBA ČLENSKÉHO za II. polrok 2020 sk. A, B, C, D, E  - do 20.09.2020 na účet  0313828394/0900 (do poznámky uviesť meno dieťaťa).

   PREUKAZY - noví členovia dostanú pri nástupe prenosné preukazy. Po odovzdaní fotografie, bude vyhotovený preukaz s fotografiou. V prípade straty prenosného preukazu, treba požiadať trénera o nový. Upozorňujeme, že prenosný preukaz platí len na krátku dobu a nenahrádza preukaz s fotografiou. UPOZORŇUJEME, že v prípade nepredloženia preukazu pri vstupe na plaváreň, bude dieťa uhrádzať vstupné v plnej výške alebo mu nebude umožnený vstup na bazén!!!  

AUGUST 2020

Začiatok tréningov v druhej polovici sezóny 2020:

skupiny A, B, C: 17.08.2020 - 11.12.2020

skupiny D, E: 18.09.2020 - 27.11.2020

Tréningy budú prebiehať podľa pôvodného rozpisu:

skupina A,B

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

streda 14.45 - 15.45 hod. /kondičný tréning/, 15.45 - 17.15 hod. /plavecký tréning/

skupina C

pondelok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

piatok 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

skupina D, E

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /plavecký tréning/

Bližšie info o platbách budú zverejnené prvý septembrový týždeň.