ŠPORTOVÁ SEZÓNA 2020:

SEPTEMBER 2020

28.09.2020 Propozície a predbežná nominácia na 3. kolo Severoslovenskej plaveckej ligy, ktorá sa uskutoční 3.10.2020 /sobota/ v Žiline. Tréner bude zabezpečený. Poprosím potvrdiť účasť/neúčasť do stredy 30.09.2020 do 12.00 hod. Vzhľadom k situácii ohľadom COVID-19 je na vašom zvážení účasť na pretekoch. V prípade uskutočnenia sa preteku, stretnutie bude 3.10.2020 o 7.30 pred plavárňov v Žiline.

28.09.2020 - PREUKAZY NA VSTUPY NA BAZÉN - oznamujeme rodičom, že v prípade, ak ich dieťa nemá preukaz na vstupy na bazén s fotografiou, najneskôr do stredy treba poslať SMS správu - meno dieťaťa na tel. č. 0907 862 278 (p. Poneková). V prípade, že dieťa ešte neodovzdalo fotku, nech ju odvzdá trénerovi do stredy 30.09.2020. Prosíme rodičov detí, aby dohliadli na preukazy, nakoľko evidujeme veľké množstvo stát, poškodení, nepoužívaní. Bez preukazu nebudú deti vpustené na bazén!  

06.09.2020 - POKYNY TU

Noví členovia: prihláška, GDPR, fotografia (veľkosť ako na preukážku), lekárske potvrdenie (do 30 dní od nástupu), úhrada členského poplatku

Starí členovia: lekárske potvrdenie (1 x ročne), úhrada členského poplatku (pozor, sk. A, B, C zmena výšky!)

VŠETCI POVINNÉ RÚŠKA!!!

    PRIHLÁŠKA  TU

    SÚHLAS GDPR TU

 PLATBA ČLENSKÉHO za II. polrok 2020 sk. A, B, C, D, E  - do 20.09.2020 na účet  0313828394/0900 (do poznámky uviesť meno dieťaťa).

   PREUKAZY - noví členovia dostanú pri nástupe prenosné preukazy. Po odovzdaní fotografie, bude vyhotovený preukaz s fotografiou. V prípade straty prenosného preukazu, treba požiadať trénera o nový. Upozorňujeme, že prenosný preukaz platí len na krátku dobu a nenahrádza preukaz s fotografiou. UPOZORŇUJEME, že v prípade nepredloženia preukazu pri vstupe na plaváreň, bude dieťa uhrádzať vstupné v plnej výške alebo mu nebude umožnený vstup na bazén!!!  

AUGUST 2020

Začiatok tréningov v druhej polovici sezóny 2020:

skupiny A, B, C: 17.08.2020 - 11.12.2020

skupiny D, E: 18.09.2020 - 27.11.2020

Tréningy budú prebiehať podľa pôvodného rozpisu:

skupina A,B

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

streda 14.45 - 15.45 hod. /kondičný tréning/, 15.45 - 17.15 hod. /plavecký tréning/

skupina C

pondelok 15.45 - 16.45 hod. / kondičný tréning/, 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

piatok 16.45 - 18.15 hod. /plavecký tréning/

skupina D, E

pondelok, piatok 15.45 - 16.45 hod. /plavecký tréning/

Bližšie info o platbách budú zverejnené prvý septembrový týždeň.