Termínová listina účasti na pretekoch PK & TK Žabka Čadca

Plán pretekov PK a TK Žabka Čadca na rok 2022

14. 11. 2022 Predbežná nominácia a propozície - kalendár pretekov SAZ na Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnia 19.11. 2022 v Dubnici nad Váhom. Tréner, doprava bude zabezpečená. Účasť/neúčasť je treba potvrdiť SMS správou do 17.11. 2022 do 12.00 hod., stretnutie rodičov bude v piatok 15.45 hod. pred plavárňou v Čadci. Výsledky - Atletika.sk

 07.11. 2022 Konečná   nominácia  ( po odhláškach) a  propozície na M - SSO jeseň - 2. kolo v plávaní, ktoré sa uskutoční  12.11. 2022 v Žiline. Tréner bude zabezpečený.  Účasť / neúčasť  treba potvrdiť SMS správou najneskôr do 10.11. 2022 (štvrtok) do 12:00 hod., prípadná úprava nominácie po spoločnej dohode s trénerom. Spoločné stretnutie bude o 7.30 hod. pred plavárňou v Žiline.  ŠTARTOVNÉ M-SSO jeseň -  2. kolo ( platba na účet OZ Žabka, do poznámky napíšte  skratku pretekov,  meno/ná a priezvisko/ká  detí v prípade hromadnej platby), LIVE VÝSLEDKY - swimrankings, SUMÁR VÝSLEDKOV

01.11. 2022 Konečná  nominácia a propozície - kalendár pretekov SAZ na Majstrovstvá SsAZ v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnia 05.11.2022 v Žiari nad Hronom. Tréner, doprava bude zabezpečená. Účasť / neúčasť je treba potvrdiť SMS správou do 03.11.2022 do 12.00 hod., stretnutie rodičov bude v piatok 15.45 hod. pred plavárňou v Čadci. Výsledky - Atletika.sk

 28.10. 2022  Konečná  nominácia  (po odhláškach) a propozície na 4. kolo Severoslovenskej plaveckej ligy, ktorá sa uskutoční 29.10. 2022 v Dolnom Kubíne. Tréner bude zabezpečený. Účasť/neúčasť, prípadnú  úpravu nominácie  treba potvrdiť SMS správou do 27.10. 2022 (štvrtok) do 12.00 hod., spoločné stretnutie bude o 7.30 hod. pred plavárňou v Dolnom Kubíne. ŠTARTOVNÉ SSL 4 ( platba na účet OZ Žabka, do poznámky napíšte  skratku pretekov,  meno/ná a priezvisko/ká  detí v prípade hromadnej platby), VÝSLEDKY  - swimrankings, SUMÁR VÝSLEDKOV

06.10. 2022 Konečná  nominácia  (po odhláškach) a  propozície na M - SSO jeseň - 1. kolo v plávaní, ktoré sa uskutoční  08.10. 2022 v Dolnom Kubíne. Tréner bude zabezpečený.  Účasť / neúčasť  treba potvrdiť SMS správou najneskôr do 06.10. 2022 (štvrtok) do 12:00 hod., prípadná úprava nominácie po spoločnej dohode s trénerom. Spoločné stretnutie bude o 7.30 hod. pred plavárňou v Dolnom Kubíne. ŠTARTOVNÉ M-SSO jeseň -  1. kolo ( platba na účet OZ Žabka, do poznámky napíšte  skratku pretekov,  meno/ná a priezvisko/ká  detí v prípade hromadnej platby), SUMÁR VÝSLEDKOV

15.9. 2022  Konečná nominácia (po odhláškach)  a propzície na 3. kolo Severoslovenskej plaveckej ligy, ktorá sa uskutoční 24.09. 2022 v Dolnom Kubíne. Tréner bude zabezpečený. Účasť/neúčasť, prípadnú  úpravu nominácie  treba potvrdiť SMS správou do 22.09. 2022 (štvrtok) do 12.00 hod., spoločné stretnutie bude o 7.30 hod. pred plavárňou v Dolnom Kubíne. ŠTARTOVNÉ SSL 3 ( platba na účet OZ Žabka, do poznámky napíšte  skratku pretekov,  meno/ná a priezvisko/ká  detí v prípade hromadnej platby), SUMÁR VÝSLEDKOV

23.03. 2022 Predbežná nominácia  a propozície na 1. kolo Severoslovenskej plaveckej ligy, ktorá sa uskutoční 26. 03. 2022 (sobota) v Žiline. Tréner bude zabezpečený.  Stretnutie rodičov bude v piatok o 16.45 hod. v priestoroch  plavárne, prípadne môžme  upraviť  konečnú nominácia. Účasť / neúčasť  treba potvrdiť SMS správou do stretnutia rodičov na tč. 0905390301,spoločné stretnutie bude v sobotu  26.3. 2022 o 7.30 hod. pred plavárňou v Žiline. Sumár výsledkov. 

FOTOGALÉRIA https://www.ponek.sk/sk/fotogaleria2/foto-sportovy-klub2-2/2022sk.