KURZ PRE ŽUBRIENKY 


Pre najmladšie žubrienky organizujeme predplaveckú prípravu, kde získajú základné plavecké návyky potrebné k bezpečnému pohybu vo vode ako aj základy pre základný plavecký výcvik. Výuka bude prebiehať nepretržite hravou, nenásilnou formou s cieľom odstrániť akékoľvek zábrany, ktoré u detí vyvoláva vodné prostredie. Po absolvovaní základného plaveckého výcviku získajú žubrienky mokré vysvedčenie.

KURZ PRE ŽABKY


Pre žabky, ktoré sa už neboja vody, organizujeme základný plavecký výcvik, kde získajú trvalé základy minimálne v dvoch plaveckých spôsoboch. Súčasťou výučby sú aj skoky do vody, základy aquagymnastiky a vodného póla. Po absolvovaní základného plaveckého výcviku získajú žabky mokré vysvedčenie.

KURZ PRE DELFÍNY


Zdokonaľujúci kurz je určený najmä pre deti, ktoré úspešne ukončili základný kurz plávania a chcú sa ďalej zdokonaľovať v plávaní. Hlavnými cieľmi zdokonaľujúceho kurzu je:

  1. Zdokonalenie plaveckých štýlov kraul a znak
  2. Nácvik plaveckých štýlov prsia a delfín
  3. Základy potápania a vodného póla
  4. Nácvik štartových skokov a plaveckých obrátok
  5. Základy plaveckého tréningu

Po absolvovaní zdokonaľujúceho plaveckého výcviku získajú delfíni mokré vysvedčenie.